Archív článkov

09.02.2013 17:12

Nechtěl jsem kázat, mluvit anglicky a být daleko od domova - Světlo 2011

svetlo1-1.pdf (1 MB) svetlo2-4.pdf (822,5 kB)  

—————

26.11.2012 11:50

Modlitba za mier - Bl. Matka Terézia z Kalkaty

  Ó Pane,  je vojna a ja nenachádzam slov.  Jediné, čo môžem urobiť je,  že použijem slová Františka z Assisi.  A kým sa modlím  túto starobylú modlitbu  viem, že ešte raz  zmeníš vojnu na mier  a nenávisť na lásku.  Daj nám...

—————

26.11.2012 11:46

Modlitba za pokoj a mier vo svete

  Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť...

—————

11.11.2012 19:43

Modlitba k Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda

  Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa zasvätiť. Sú v živote človeka, Cirkvi...

—————

11.11.2012 19:12

Modlitba za misionárov

  Modlitba za misionárov Pane Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov: kňazov, bratov, sestry i laikov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Buď im ochranným štítom a silnou oporou, ochranou pred studeným víchrom i úpalom poludnia,...

—————

11.11.2012 18:10

Duchovné cvičenia s pátrom Anthonym - 2013

O.z. IGNIS v spolupráci s rímskokatolíckym farským úradom v Nových Zámkoch pripravuje organizovanie letných Duchovných cvičení s pátrom Anthonym, ktoré sa uskutočnia v termíne od 14. - 20. júla 2013 s tlmočením do maďarského jazyka. Bližšie informácie o podujatí budú zverejnené na tejto stránke a...

—————

11.11.2012 17:52

Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI. Porta fidei ktorým sa oznamuje Rok viery

Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI. Porta fidei ktorým sa oznamuje Rok viery   1. „Dvere viery” (Sk 14,27), ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné...

—————

11.11.2012 16:55

Na povzbudenie

Myšlienky pátra Pia - 1. časť Myšlienky pátra Pia - o modlitbe

—————

11.11.2012 15:59

Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti so slávením Roka viery

  Apoštolská penitenciária D E K R É T   URBIS ET ORBIS Osobitné zbožné skutky vykonané počas Roku viery   budú obohatené o dar posvätných odpustkov   Na deň päťdesiateho výročia slávnostného otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorému blahoslavený...

—————

11.04.2011 19:58

Misijný týždeň otca Anthonyho

  V týždni od 23. mája do 28. mája 2011 navštívi Slovensko indický misionár, otec Anthony Sajim, VC. V jednotlivých mestách, podľa priloženého letáku, bude slúžiť sväté omše spojené s modlitbou za uzdravenie.  Svätá omša slávená vo Svodíne 28. mája 2011  bude tlmočená do maďarského...

—————