O nás 

 

Začiatkom roka 2007 sa v Nových Zámkoch zišlo niekoľko nadšencov pre evanjelizáciu a šírenie dobra. V snahe organizovať podujatia podporujúce uchovanie, rozvoj a prezentovanie duchovných a kultúrnych hodnôt sme založili občianske združenie IGNIS. Pôsobíme pri rímsko-katolíckom farskom úrade v Nových Zámkoch. 

Ignis je latinské slovo a znamená oheň. Našou snahou a cieľom je s Božou pomocou horieť ako malá sviečka a svojim svetlom a teplom privádzať ľudí k jedinému, pravému a nehasnúcemu SVETLU, ktorým je Ježiš Kristus.

"Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." Jn 8, 12

 

Kontakt

 

Kontaktujte nás

 


Ciele združenia IGNIS

Cieľom nášho združenia je uchovanie, rozvoj a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ako aj výchovno-vzdelávacia a duchovná činnosť podporujúca rozvoj osobnosti človeka. Je určená pre všetky vekové kategórie občanov a všetky druhy povolaní. Našou snahou je vytvárať podmienky a rozširovať príležitosti pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Medzi naše ďaľšie ciele patrí aj charitatívno-sociálna činnosť.