Modlitba za misionárov

11.11.2012 19:12

 

Modlitba za misionárov

Pane Ježišu Kriste, pozri, prosíme, na svojich misionárov: kňazov, bratov, sestry i laikov, ktorí všetko opustili, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a Tvojej láske. Buď im ochranným štítom a silnou oporou, ochranou pred studeným víchrom i úpalom poludnia, ochráň ich pred potknutím sa a pred pádom. Veď ich. Dvíhaj ich na duchu. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojím slovom a príkladom. Nech ich sprevádza zástava kríža ozdobená Tvojím obrazom. V ťažkostiach nech im dá silu a útechu a vo všetkých ťažkostiach apoštolského života svetlo a vytrvalosť. Ozdob ich práce takým ovocím, po akom sami túžia, nehľadajúc odmenu a dobrá tejto zeme. Nech sa usilujú spasiť nesmrteľné duše, nech privedú neveriacich k Tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život.  Daj, aby spolu s rastúcim počtom veriacich oslavovali Teba, Pane, vzdávali  vďaky Tebe, ktorý si ich vykúpil a chceš ich priviesť k večnej spáse. Amen. 

Ján XXIII.

—————

Späť