Duchovné cvičenia s pátrom Anthonym - 2013

11.11.2012 18:10

O.z. IGNIS v spolupráci s rímskokatolíckym farským úradom v Nových Zámkoch pripravuje organizovanie letných Duchovných cvičení s pátrom Anthonym, ktoré sa uskutočnia v termíne od 14. - 20. júla 2013 s tlmočením do maďarského jazyka.

Bližšie informácie o podujatí budú zverejnené na tejto stránke a na stránke www.spolocenstvo-rl.sk/

—————

Späť